Brev till miljö- och näringsdepartmentet

Rosenbad. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Angående den översyn av artskyddsförordningen som planeras, så har fyra naturvårdsorganisationer gemensamt skickat in ett brev till miljödepartmentet och näringsdepartmentet.

 

Brevet är undertecknat av:

Lotta Berg, ordförande BirdLife Sverige

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen

David van der Spoel, talesperson Skydda skogen

Peter Westman, biträdande generalsekreterare Världsnaturfonden WWF Sverige

 

Läs brevet i sin helhet 

Gilla gärna