Dagens skogsbruk berövar oss kunskapen om en naturlig skog

I en debattartikel i Borås Tidning klargör Christer Johansson, skogsansvarig styrelseledamot i BirdLife Sverige, och Erik Wikstrand, ledamot i viltförvaltningsdelegationen i Västra Götaland, att många av oss har en tämligen snäv bild av hur en naturlig skog ser ut. Det är inte så konstigt eftersom mer än 90 procent av skogen planteras, i södra Sverige näst intill undantagslöst med gran.

Artdatabanken, som är landets kunskapscentrum för biologisk mångfald, konstaterar att 60 % av Sveriges produktiva skogsmark har kalavverkats sedan 1950 och omvandlats till produktionsskogar. Inom 20 år kommer samma omvandling att ske för all äldre skog som finns kvar utanför skyddade områden. Med dagens utveckling kommer då 5 % av Sveriges produktiva skogsmark att vara skyddad skog och 95 % produktionsskog. Då är det inte särskilt förvånande att arter med höga krav på skogsmiljön har det svårt.

Länk till artikeln

 

En granplantering är inte särskilt levande, i alla fall inte i fråga om biologisk mångfald. Foto: Christer Johansson

Gilla gärna