4 mars, 2020

Deltagare sökes till Bird Camp norra Cypern

30 april – 3 maj

 

Följ med till den tredje största ön i Medelhavet, belägen öster om Grekland, söder om Turkiet och väster om Syrien: Cypern! Mitt under vårtoppen kommer vi leta endemiska fågelarter (cypernsångare, cypernstenskvätta samt den alldeles nyligen splittade cyperndvärguven) och utforska allt från bergstrakter till våtmarker ihop med både den turk-cypriotiska fågelföreningen Kuşkor OCH den grek-cypriotiska föreningen BirdLife Cyprus – ett inte helt givet samarbete på denna splittrade ö.

Fokus kommer ligga på möten mellan unga med olika bakgrund, den utbredda illegala fågeljakten, naturvård, ringmärkning och skådning.
BirdLife Sverige sponsrar två deltagare på 18–25 år med ett resestipendium på 3 000 kr vardera för att delta ihop med Emil Lundahl. Resterande utgifter, omkring en tusenlapp eller två, står alltså deltagarna själva för. Skicka en ansökan till ungdomsskadarna@birdlife.se senast den 20 mars. Motivera varför just du borde åka som ambassadör för BirdLife Sverige för att sprida och ta del av kunskap om fåglar i våra respektive delar av världen.

Sedan Bird Camp-initiativet tog fart 2015 har läger anordnats i Azerbajdzjan tre gånger, Libanon två gånger och i år är det alltså debut för Cypern att involveras i detta, där politiska och kulturella olikheter läggs åt sidan och passionen för fåglarna blir den gemensamma nämnaren.

Gilla gärna