Kunskapsbank för praktiskt fågelskydd i skogen

BirdLife Sverige har med ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för landsbygdsutveckling och skogsstyrelsen sammanfattat aktuell forskning till en kunskapsbank där dessa frågeställningar får svar. Vi har i ett pilotprojekt i samarbete med Holmen skog AB haft utbildningsdagar och ett kunskapsutbyte under hösten 2019 kring dessa frågor. Materialet kommer att vara fritt att använda för alla som vill ta del av detta.

Klicka här för mer information

 

Vill man ha tillgång till materialet i utbildningssyfte kontakta BirdLife Sverige via e-post info@birdlife.se, så förmedlar vi detta. BirdLife Sverige är intresserade av ytterligare samarbeten och utbildningar med alla skogsägare stora som små, privata som allmänt ägda, som vill öka sin kunskap kring skogsplanering och hänsyn med fåglar i fokus. Även regionalföreningar och lokalföreningar inom BirdLife Sverige får gärna höra av sig kring samarbeten och utbildningar. Är du intresserad så kontakta Christer Johansson (Skogsansvarig ledamot i styrelsen) eller föreningschef Stina Rigbäck.

Gilla gärna