EU: Fortfarande långt till målen för biologisk mångfald

Idag publiceras vad som kan kallas en halvtidsöversyn av EU: s strategi för biologisk mångfald till 2020. Rapporten från EU-kommissionen visar att endast begränsade framsteg har gjorts när det gäller de mål som sattes upp i början av detta årtionde. Inom jordbruket kan resultatet så här långt ses som ett totalt misslyckande.

De nuvarande målen sattes upp 2010 sedan EU-länderna misslyckats kapitalt med att nå motsvarande mål fram till dess. Förlusterna av biologisk mångfald skulle ha stoppats redan då, men så blev det alltså inte. Därför gavs ytterligare respit i tio år. Men nu visar alltså halvtidsrapporten att läget inte blivit mycket bättre: EU:s medlemsländer är fortfarande mycket långt från målen när det gäller förlust av biologisk mångfald. Översynen påvisar också stora brister när det gäller målen för att återställa ekosystem: Endast ett av EU: s 28 medlemsländer har formulerat en plan för detta.

BirdLife Europa pekade i somras i rapporten ”Halvvägs där?” på mycket stora brister i hanteringen av den ekologiska krisen på jordbruksmark inom EU. Sedan 1980 har i stort sett alla jordbruksfåglar minskat markant och de negativa trenderna visar inga tecken på att vända.

– Denna översyn bekräftar tyvärr vår analys att EU inte klarar att värna den biologiska mångfalden, med jordbruket som något av ett katastrofområde, säger Ariel Brunner som ansvarar för EU-frågor inom BirdLife Europa

– Även om EU inte är på rätt väg, bekräftar översynen att unionens Fågel- och Habitatdirektiv fungerar bra när det gäller återhämtning för hotade arter. Under den genomgång som nu görs av direktiven, måste kommissionen försvara dem mot det hårda tryck som de utsätts för från både medlemsstater och industrilobbygrupper som vill förändra och försvaga dem, säger Ariel Brunner.

En sammanfattning från EU finns här:

https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/pdf/mid_term_review_summary.pdf

Gilla gärna