En tygeltärnas långa resa

Fåglar upphör aldrig att fascinera. Det gäller inte minst deras rörelser över jordklotet. Nu kommer ett nytt exempel i form av ett återfynd av en ringmärkt tygeltärna. Denna fågel märktes som bounge på den iranska ön Nakhiloo i Persiska viken sommaren 2013. I oktober året därpå påträffades den död på en golfbana på den japanska ön Okinawa i Stilla havet!

Tygeltärnan har en vidsträckt utbredning och finns i subtropiska och tropiska delar av såväl Atlanten, Indiska Oceanen (inklusive Persiska viken och Röda havet) som Stilla havet. Vissa populationer flyttar, men fram till nu har dessa flyttningsresor ansetts vara relativt begränsade inom respektive havsområde. De tygeltärnor som häckar i Persiska viken anses exempelvis övervintra i kustnära delar av både Östafrika och Indien.

Det aktuella fyndet visar att tygeltärnor kan röra sig över mycket längre sträckor än så. Fågeln har inte enbart korsat Indiska oceanen utan tagit sig igenom hela den sydostasiatiska övärlden och en bra bit norrut i Stilla havet. Där slutade den sina dagar i samband med att en orkan drabbade Okinawa förra hösten.

Det är dock inte första gången som en tygeltärna hamnar långt utanför sina ordinarie vatten. Det finns två fynd av arten i Sverige (1999 och 2010) och på Brittiska öarna har den i genomsnitt setts vartannat år under senare årtionden (totalt 24 fynd).

Det är inte heller första gången som en havslevande fågel rört sig mellan olika oceaner. Svenska silvertärnor och fisktärnor gör detta regelbundet, och det finns såväl ringåterfynd som material från ljusloggförsedda individer som visar att svenska silvertärnor kan nå Nya Zeeland under vintern. Förra året kom spännande uppgifter om att en smalnäbbad simsnäppa från norra Skottland övervintrat i Stilla havet väster om Panama. Den fågeln hade således flugit tvärs över Atlanten och över den centralamerikanska landbryggan.

(AW)

Mera om fyndet av tygeltärnan på Okinawa finns här:

https://ajw.asahi.com/article/sci_tech/science/AJ201509290002

Gilla gärna