Få smutsgamar under inventering i Georgien

Det gäng svenska BirdLife-volontärer som deltagit i en inventering av smutsgam i Georgien är nu åter på svensk mark efter 11 dagars intensivt letande efter smutsgam. Resultatet är nedslående och vår BirdLife-partner i Georgien, Sabuko, är mycket bekymrade. Endast en säker häckning konstaterades att jämföras med 45 vid en liknande inventering som gjordes för tre år sedan.

Sammanlagt sågs i år 36 gamla individer mot 99 för tre år sedan. Flera möjliga boplatser sågs dock i år men inga direkta bobesök kunde konstateras. Dessa boplatser kommer nu att dubbelkollas senare under maj månad. Sabuko misstänker att det är flera samverkande faktorer som orsakar minskningen. Förgiftade åtlar (varg, schakal), tjuvjakt, munkar (se nedan) som förstör häckningar men framförallt problem med oisolerade elledningar under flyttningen. Detta problem är störst i de länder som fåglarna flyttar till.

Smutsgamen är den minsta europeiska gamarten och den har en nedåtgående trend. Den häckar i hålor på bergsväggar och med tubkikare spanades bergssidorna av under inventeringen. Hålorna i bergssidorna delar smutsgamarna inte bara med andra fågelarter som korp och gåsgam med flera, utan också med munkar (inte sådana man äter utan sådana som bor i kloster)! Flera av grottorna är sedan lång tid tillbaka uthuggna i bergssidorna av munkar för att man ska få sitta ifred och be. Munkarna ser dock inte med blida ögon på gamarna utan kastar ut dem ur hålorna. De ser dem som avskyvärda, ett djävulens anhang. Ett ganska udda fågelskyddsproblem med andra ord. Sabuko kommer därför att starta ett informations- och utbildningsprogram för att munkarna ska dela med sig av hålorna.

Förhoppningsvis återkommer vi med en fylligare presentation av Sabukos projekt i något av de närmaste numren av Vår Fågelvärld. Då kan vi också dela med oss av ett mer definitivt inventeringsresultat.

För BirdLife Sveriges volontärer/Anders Lundquist

Gilla gärna