Fågelinventerare sökes till Norrland

Sedan många år följs den svenska fågelfaunans utveckling med ett system av så kallade ”standardrutter”. Dessa ligger utlagda systematiskt över hela landet och skall besökas en gång om året. Svensk Fågeltaxering söker nu ornitologer som mot arvode och reseersättning kan inventera standardrutter i norra Sverige. Rutterna går oftast i obanad terräng och är 8 km långa. Längs rutten skall alla fåglar som ses och hörs registreras. Inventeringen börjar klockan 4 på morgonen och tar ungefär 6 timmar.

Du bör ha god fältvana och självklart vara kunnig på fågel, samt ha körkort. Är du en utpräglat sydsvensk fågelskådare så tänk på att det går att ”plugga in” norrlandsspecialiteterna i förväg. Vi ser mer än gärna att våra inventerare arbetar i team om två personer, där man inventerar själv men i övrigt reser tillsammans. En inventeringsinsats är lämpligen 1-4 veckor lång. Är du intresserad så hör av dig till Martin Green på Svensk Fågeltaxering:

https://www.fageltaxering.lu.se/kontakta

Gilla gärna