Njut av nyanlända flyttfåglar – och ge fågelskyddet ett stöd!

Så här en bit in i maj är fågelvåren som allra mest intensiv i stora delar av landet. Vårvädret ser dessutom mycket lovande ut inför den kommande helgen som inte bara är en långhelg utan även inrymmer både Fågelskådningens Dag och Fågeltornskampen. Men mitt i all denna glädje möts vi också av upprörande bilder från Medelhavsområdet. Den illegala jakten på flyttande fåglar fortsätter, på många håll i oförminskad styrka. Därför behöver flyttfåglarna stöd.

Tisdagen 10 maj är proklamerad som World Migratory Bird Day. Bakom arrangemanget står bland andra FN-organet UNEP och årets tema är just den illegala jakten. I vår del av världen är den särskilt omfattande i Medelhavsregionen. Länder som sticker ut är Egypten (5,7 miljoner illegalt dödade fåglar), Italien (5,6 miljoner), Syrien (3,9 miljoner), Libanon (2,6 miljoner) och Cypern (2,3 miljoner). Alla fåglar drabbas, såväl vanliga som ovanliga. Men vad händer när himlens fåglar tystnar? Det är en fråga som kommer att ställas runt om i världen den 10 maj.

Även här i Sverige förekommer illegalt dödande av fåglar, men omfattningen är mycket blygsam jämfört med förhållandena i Medelhavsområdet. Däremot vet vi att jakten i bland annat Italien, Egypten och Libanon även drabbar fåglar som häckar i Sverige. Det finns många återfynd av ringmärkta fåglar som visar detta, även om jägarna blivit allt mindre benägna att rapportera ringmärkta fåglar.

Inom BirdLife Sverige jobbar vi på flera plan och ofta tillsammans med våra systerorganisationer i BirdLife International för att minska den illegala jakten. Det är ett många gånger både mödosamt och besvärligt arbete. Därför behöver vi nå ut till flera och få ökat stöd.

Just du kan lämna ett bidrag. Gör det till något av våra konton och märk din inbetalning med ”Mot illegal jakt”.

Bankgiro: 311-1994

Plusgiro: 19 94 99-5

(AW)

Gilla gärna