Jakt på koltrast och taltrast i Norge?

Det norska Miljødirektoratet föreslår nu att det ska bli tillåtet att jaga både koltrast och taltrast i Norge. Förslaget tas emot med bestörtning av Norsk Ornitologisk Forening (NOF), som påpekar att båda arterna är mycket folkkära. Taltrasten är dessutom redan idag utsatt för en omfattande, och ofta illegal, jakt i vinterkvarteren i Medelhavsområdet. Enligt ny statistik från BirdLife International dödas närmare 1,2 miljoner taltrastar olovligt varje år i Europa. ”Nu riskerar alltså fler flyttfåglar att få plikta med livet redan innan de når den svenska gränsen”, skriver Norsk Ornitologisk Forening.

Det är i ett förslag till jakttider för femårsperioden 1 april 2017 till 31 mars 2022 som Miljødirektoratet (motsvarigheten till Naturvårdsverket i Sverige) föreslår jakt på koltrast och taltrast. Redan idag är det tillåtet att jaga både björktrast och rödvingetrast i Norge, två arter som båda finns på den europeiska rödlistan; rödvingetrasten som nära hotad ”NT” och björktrasten som sårbar (VU). Istället för att tillåta jakt på ytterligare två trastarter, borde jakten stoppas på de båda som nu är tillåtna: ”När arter befinner sig i klar tillbakagång kan jakt öka belastningen på bestånden. Därför vill NOF inte se någon jakt på rödlistade arter.”

NOF är överens med Miljødirektoratet att taltrast och koltrast klarar sig bra i landet. Båda arterna är anpassningsbara och förekommer i olika typer av skog. Trots det vill inte NOF ha någon jakt på dessa vackra sångfåglar, och man skriver:

”NOF anser att jakt i Norge inte ska utvecklas till att bli en sport. När Milødirektoratet föreslår jakt på välkända och omtyckta småfåglar, förs tankarna till de faror som våra flyttfåglar möter längre söderut, och vi ställer oss frågande till varför arter ska utsättas för jakt när denna jakt saknar tradition i landet.”

När NOF anser att jakten på trastar ska avskaffas istället för utökas, har föreningen stöd i materialet från Svensk Fågeltaxering. Där visar de så kallade standardrutterna, som är jämnt fördelade över landet, att både rödvingetrasten och björktrasten är stadda i ganska kraftig tillbakagång i Sverige. Båda arternas sydgräns har dessutom förskjutits norrut under senare tid. Orsaken till detta är sannolikt klimatförändringar: Både rödvingetrasten och björktrasten verkar vara anpassade till ett förhållandevis svalt sommarklimat, vilket påverkar dem negativt när klimatet blir varmare under sommarhalvåret. Med stor sannolikhet är förhållandena desamma i Norge.

(AW)

 

Omkring 1,2 miljoner taltrastar dödas illegalt varje år i Europa.

Gilla gärna