27 augusti, 2020

”Fåglar förenar” – ny satsning kombinerar integration med fågelskydd

De svenska fågelskådarleden må ha sett en sakta ökande bredd av ålders- och könstillhörighet men det är fortfarande en slående frånvaro på fågelintresserade ur de utlandsfödda grupperna. Av olika anledningar så har våra nya svenskar och deras naturintresse inte plockats upp i fågelklubbarna på liknande sätt som inom idrott och annat föreningsliv.

 

BirdLife Sverige vill öka sitt arbete riktat mot mångfald och integration, detta både för att uppmuntra fågelintresse hos ”nyanlända” och ”dåanlända” men även kunna stärka fågelskyddet hos en bredare del av befolkningen. Det finns även exempel från flera länder nu i år där olika minoriteters spirande fågelintresse uppmärksammas och de iögonfallande homogena skådarleden kan behöva blandas upp lite…

 

Dessutom finns det spännande kopplingar till fågelskyddet i människors ursprungsländer; många har kommit från länder som Syrien och Libanon (varigenom mängder av svenska flyttfåglar passerar) där respekten för fågel- och naturskydd lämnar mer att önska. Fågelflyttning och människors migration har en gemensam klang i många kulturer. Många har dessutom kvar täta kontakter med sina familjer där och även ett engagemang för det forna hemlandets utveckling, ta till exempel de driftiga och högutbildade som återvänder till Somalia och Irak på senare år. Tänk om vi på detta vis kan bidra till att motverka den illegala jakten på flyttfåglar genom att stärka och utveckla den kommande generationens fågelskyddare.

 

Under hösten 2020 så kommer vi göra en förstudie för att utreda om dessa idéer kan attrahera ett bredare partnerskap och även finansiering till ett flerårigt projekt från 2021 och framåt. Tomas Axén Haraldsson, initiativtagaren till Bird Camp-konceptet och även erfaren inom integrationsarbete, har fått i uppdrag att under hösten för att hålla i denna förstudie.

 

Mål och syften;

  • Stärkt fågelskydd (i Sverige men även i människors ursprungsländer) genom att skapa intresse och involvera unga/vuxna i fågelskådning
  • Nytt grepp kring integration/tolerans genom att med fågelskådning som verktyg skapa möten och förståelse mellan svenskfödda och utlandsfödda, mellan nysvenskar och ursvenskar.
  • Fler medlemmar till, och stöd för civilsamhällesaktörer som, BirdLife Sverige ur en mer blandad befolkningsgrupp.

 

Följ vårt arbete via uppdateringar på hemsidan och i sociala medier!
Har du uppslag eller idér, eller vill vara med och finansiera? Ta kontakt med Tomas Axén Haraldsson

 

 

Gilla gärna