25 augusti, 2020

Hjälp oss hjälpa!

Coronapandemin drabbar både enskilda personer, företag och organisationer. För vår förening är problemen överkomliga men i många utvecklingsländer drabbas våra BirdLife partners hårt när deras vanliga inkomster försvinner. De får normalt större delen av sina intäkter från besökande turister som betalar för guidningar, besöksavgifter, souvenirer mm. Möjlighet att få stöd från regeringar och myndigheter saknas helt. Konsekvensen innebär att de framgångar som nåtts kring bevarande av fåglar och natur riskerar att gå förlorade. BirdLife International vädjar nu om hjälp och vi hoppas att ni kan hjälpa oss att hjälpa!

 

I Malawi är WESM (Wildlife and Environment Society of Malawi) vår partner. I Malawi finns över 630 fågelarter varav 19 är globalt hotade och 288 är flyttfåglar. Bland annat flyttar våra tornseglare, ladusvalor och bruna kärrhökar hit över vintern. WESM står bakom huvuddelen av de skyddade områdena i Malawi, de fyra största omfattar över 5 000 km2.


Situationen för WESM är nu akut då de tappat huvuddelen av sina intäkter. Alla större evenemang är inställda och naturvårdsarbetet går på sparlåga. De behöver ekonomiskt stöd för att kunna fortsätta sina insatser i byar och samhällen där syftet är att stoppa olaglig jakt och förhindra att värdefulla naturmiljöer förstörs.

 

Andra länder där våra partners behöver stöd är t.ex. Colombia, Irak och Seychellerna.

Swisha en gåva
123 – 900 56 53


Gör en inbetalning på
vårt 90-konto
pg: 90 05 65-3
bg: 900-5653

 

Märk din gåva med:
INTERNATIONAL

Så här hjälper du till!

Ditt värdefulla bidrag går genom BirdLife International vidare till de BirdLife partners som är i stort behov av hjälp. Du bidrar både till det lokala arbetet för att skydda unika fåglar och natur och till säkrare flyttvägar och övervintringsområden
för våra flyttfåglar.

Det finns mer information kring några av våra partners och deras arbete på vår hemsida.

 

Har du specifika frågor kring din gåva? Kontakta gärna Dennis Kraft, för mer information.

Stort tack på förhand!

Gilla gärna