Fortsätt att mata fåglar

I helgen citerades en forskare vid Lunds universitet i flera media där budskapet kunde tolkas som att man ska sluta mata fåglar redan nu, då det kan påverka häckningsframgången.

Från BirdLife Sveriges sida menar vi att det vetenskapliga stödet för detta är svagt. Det finns studier som, i motsats till vad forskaren från Lund påstod, visar att fågelmatning snarare ger fler ungar och bättre ungfågelöverlevnad.

Vi på BirdLife Sverige rekommenderar att man fortsätter att mata fåglar precis som vanligt. Särskilt viktigt är det just nu – de senaste dagarnas återgång till vinterväder och snö i hela södra Sverige, samtidigt som starar, bofinkar och andra vårfåglar har gjort entré, har gjort att behovet av tillgång på mat nu är större för fåglarna än för några veckor sedan.

Så här års är också naturens eget skafferi mer eller mindre tömt på frukt, bär och frön. Tillgång på mat under den känsliga perioden mellan vår och vinter är för många individer skillnaden mellan liv och död.

Gilla gärna