Seminarium om viktiga fågelområden — IBA

I samband med årsmöteshelgen brukar BirdLife Sverige sedan ett antal år tillbaka arrangera ett endagsseminarium om ett angeläget ämne. I år fokuserar vi på IBA, d.v.s. ”Important Bird and Biodiversity Areas”. IBA är BirdLife Internationals system för att bevara de lokaler och livsmiljöer som är allra viktigast för våra fågelpopulationer, i synnerhet de arter som är hotade. För svenskt vidkommande har 84 områden pekats ut som IBA, oftast baserat på att dessa under någon del av året hyser en ansenlig andel av den europeiska populationen.

Sedan förra året arbetar BirdLife utifrån konceptet KBA, ”Key Biodiversity Area”. Detta för att ytterligare höja värdet på IBA och skapa ett naturskydd som spänner över fler organismer än fåglar. Generellt kan sägas att alla områden som kvalificerar för IBA automatiskt uppgraderas till KBA. En vetenskaplig studie har för övrigt visat att IBA i de allra flesta fall är skyddsvärda även för andra organismer.

Under dagen kommer vi att redogöra för IBA-konceptet samt fokusera på hur det kan förbättras. Hur använder vi det för att skapa ett bättre naturskydd?

Seminariet kostar 500 kr (inklusive lunch och fika) för externa besökare, 700 kr om man vill stanna på middagen.

Platsen är Rimforsa strand i Rimforsa, ca 4 mil söder om Linköping.

Programmet för dagen, som är den 21 april 2017, hittar du här.

Anmälan kan göras i formuläret på denna sida.

Gilla gärna