Fåglar gör oss lyckliga

Människor som bor i områden där det finns mycket fåglar löper mindre risk att drabbas av depressioner, ångest och stress. Det visar en studie från University of Exeter och University of Queensland.

Drygt 270 personer i olika åldrar, med olika etnicitet och från olika inkomstnivåer deltog i studien som visade att den mentala hälsan förbättrades för dem som hade möjlighet att se fåglar och natur i närheten av sin bostad. Både de som bodde i stadsmiljöer och de som bodde i områden med mer natur påverkades positivt.

De som hade tillbringat mindre tid utomhus den senaste veckan uppgav att de var mer deprimerade och hade mer ångest.

Enligt studien finns det inget samband mellan särskilda fågelarter och mental hälsa, istället är det antalet fåglar i omgivningarna som har betydelse. Tidigare studier har visat att de flesta människor inte kan identifiera särskilt många fågelarter, vilket pekar mot att det är upplevelsen av fåglar, inte speciella arter, som bidrar till att öka välbefinnandet.

Doktor Daniel Cox vid University of Exeter, som ledde studien, säger att resultaten visar på den roll som vissa nyckelkomponenter i naturen spelar för mentalt hälsa.

– Fåglar i närområdet, och natur överhuvudtaget, kan spela en stor roll för att förebygga hälsoproblem, och för att göra städer mer hälsosamma och bättre att leva i.

Gilla gärna