Framgångsrikt arbete för världens albatrosser

För tio år sedan drog BirdLife International och den brittiska fågelskyddsorganisationen RSPB igång The Albatross Task Force. Syftet var att minska den mycket omfattande bifångsten av albatrosser vid fiske i de södra oceanerna. Det är särskilt vid trålfiske och så kallat långlinefiske som albatrosser och andra havsfåglar riskerar att träffas av svajande kablar respektive fastna på krokar och dränkas. Även om problemen fortfarande finns, har förhållandena förbättrats avsevärt – och nu ser framtiden betydligt ljusare ut för världens albatrosser.

Under de gångna tio åren har framgångar nåtts på många områden. Ett exempel är det sydafrikanska trålfisket efter kummel där man kunnat minska dödligheten bland albatrosser med 99 procent. Ett annat är att sju av tio fiskeflottor, som inledningsvis ansågs utgöra problem, nu har anammat metoder för att skydda havsfåglar under fiske.

Fisket är den särklassigt största orsaken till att 15 av 22 albatrossarter i världen anses riskera utrotning. Men arbetet inom The Albatross Task Force har alltså varit framgångsrikt. Det har bland annat gått ut på att införa metoder som kraftigt reducerar bifångsterna av fåglar. En sådan är att använda särskilda fågelavskräckande linor som håller fåglarna borta från det farliga området, en annan att sätta krokarna med fiskbete under natten och en tredje att använda sänken som får de betade långlinorna att snabbt sjunka utom räckhåll för fåglarna. Särskilt framgångsrikt har arbetet varit där nationella regeringar infört regelverk för fiskenäringen.

– Albatross Task Force har haft stora framgångar under de senaste tio åren, men vi måste fortfarande arbeta för att alla fartyg i alla fiskeflottor genomför de fågelskyddande åtgärder som rekommenderas för att fisket ska bli hållbart på lång sikt, säger Oliver Yates som ansvarar för programmet.

– Birdlife har visat att detta fungerar efter ett decennium av forskning, utveckling av lösningar och samarbete med fiskebranschen. Nu är det dags att sprida denna modell till hela världen så att vi kan se till att inga fåglar längre fångas i onödan vid fiske, säger BirdLife Internationals VD Patricia Zurita.

(AW)

Gilla gärna