Jägareförbundet silar mygg och sväljer kameler

Svenska Jägareförbundet vill verka för ett försök att få skjuta kungsörn som angriper jakthundar eller tamdjur. Det handlar om att utvidga den redan tänjbara paragrafen 28 i jaktförordningen. Enligt denna paragraf får jägare eller tamdjursägare skjuta fyrfota rovdjur om dessa angriper eller är på väg att angripa jakthundar eller tamdjur. Efter en motion från jägarna i Norrbotten vill nu Jägareförbundet att det genomförs ett treårigt försök som gör det möjligt att även skjuta kungsörnar under dessa omständigheter.

Beslutet är minst sagt märkligt och ger än en gång anledning att ifrågasätta vart Svenska Jägareförbundet är på väg. För även om man i beslutet talar om tamdjur i allmänhet, är det jakthundarna man vill värna – och i det sammanhanget blir förslaget absurt.

Man måste ju ställa sig frågan hur många jakthundar det är som dödas eller skadas av kungsörnar? Svaret är att det endast handlar om några få varje år – mellan 0 och 4 per år (i genomsnitt 1,8) de senaste tolv åren! Detta kan jämföras med att det varje år (enligt försäkringsbolaget Agrias statistik) dödas eller skadas allvarligt uppemot 1000 hundar på grund av andra orsaker i samband med löshundsjakt!

Beslutet vid Jägareförbundets riksstämma gäller alltså att försöka göra något åt några få promille av alla dödsfall bland jakthundar. Samtidigt är kungsörnen en strikt fredad art som inte kan sägas nå det mål för gynnsam bevarandestatus som riksdag och regering satt upp. Under de senaste 13 åren har minimigränsen 150 lyckade häckningar underskridits fem av åren.

Paragraf 28 i jaktförordningen har varit mycket omdiskuterad. Fram till för tio år sedan fick den enbart tillämpas när ett angrepp skett på tamdjur eller jakthundar. Men från 2006 kan den även tillämpas om ett angrepp kan befaras. Detta har gjort paragraf 28 till något av en gummiparagraf, för vem (mer än den som hållit i bössan) kan bevisa vad som verkligen hänt? Det är mycket troligt att flera av paragraf 28-fallen genom åren egentligen istället borde ha betecknats som olaga jakt på rovdjur.

För att ge lite perspektiv på de faror jakthundar utsätts för, kan vi ta en titt på Agrias skadestatistik för 2014 gällande hundar (www.agria.se):

Trafik – 583

Skott – 25

Drunkning – 34

Tåg – 36

Varg – 5

Lodjur – 2

Björn – 2

Vildsvin – 149

Annat vilt – 120

Försvunnen under jakt – 25

De ytterst få hundar som dödas av kungsörnar ingår under rubriken ”annat vilt”, där annars älgen står för de allra flesta dödsfallen. Det bör också noteras att även andra bolag än Agria försäkrar jakthundar, men Agria dominerar marknaden stort.

Kommer det någonsin att vara mera befogat att använda uttrycket ”sila mygg och svälja kameler”?

(AW)

Gilla gärna