”Förkastligt att skyddsjaga kungsörn i Norge”

På måndag i veckan som kommer (6 juni) ska norska stortinget diskutera ett förslag om att på försök tillåta jakt på kungsörn i två mindre områden i landet (Fosenhalvön i Trøndelag och i delar av Troms). Politikerna i fyra borgerliga partier står bakom förslaget. Men den norska BirdLife-partnern Norsk Ornitologisk Forening (NOF) reagerar mycket starkt och hävdar att förslaget är förkastligt och kommer att innebära ett kraftigt avsteg från Norges naturvårdspolitik.

Bakgrunden till förslaget, som läggs fram av majoriteten i Stortingets energi- och miljökommitté, är att det hävdas att kungsörnen tar för många lamm och renkalvar. I Norge går får och lamm på bete ute i naturen på ett helt annat sätt än i Sverige.

Kommittén föreslår nu att det ska startas ett försök med jakt på kungsörn som inte uttryckligen syftar till en beståndsreglering men som i praktiken kommer att innebära detta. NOF vänder sig mot att förslaget kommer trots att forskning såväl i Norge som i andra länder visat att kungsörnens påverkan på lamm eller renkalvar inte är relaterad till beståndstäthet. Det säger sig också självt att det kommer att bli mycket svårt att veta vilka örnar det är som tar lamm och renkalvar.

– Politikerna är på kollisionskurs med det vetenskapliga rådet i den egna miljöförvaltningen. Att skjuta kungsörn betraktas som oerhört allvarligt i hela Europa. Jakt på kungsörn som inte gjort någon skada, kommer säkert att väcka stor och negativ internationell uppmärksamhet och placera Norge i den internationella skamvrån, säger Kjetil Aa. Solbakken, generalsekreterare i NOF.

(AW)

Mera information i frågan finns att hämta här:

https://www.birdlife.no/naturforvaltning/nyheter/?id=1710

Gilla gärna