14 juli, 2020

Gör det till en mänsklig rättighet att leva på en frisk planet nu!

Över en miljon arter riskerar att utrotas. Temperaturen ligger på höjder som aldrig förr. Och vi är i mitten av en dödlig pandemi. Allt på grund av hur vi har förstört naturen. Vår planet kämpar för sitt liv.

Vetenskapen är kristallklar: vårt utnyttjande av naturen är orsaken till alla kriser som hotar vår, och andra arters, överlevnad. Det är därför vi vill att FN ska erkänna en ny mänsklig rättighet: rätten till en frisk och välmående natur.

 

Denna nya mänskliga rättighet är akut och ambitiös, men fullt möjligt att uppnå. Rätten till en frisk natur finns redan med i konstitutioner och grundlagar i mer än 100 länder. Men detta räcker inte. Eftersom vi alla delar en planet, behöver vi en global rättighet till en frisk natur.

 

Från luften vi andas, till vattnet vi dricker, samt jorden vi odlar vår mat i; vår miljö påverkar vår hälsa på många sätt. Rätten till en frisk och välmående natur är avgörande för vår överlevnad. Med en mänsklig rättighet till en frisk och välmående natur sätter vi jorden på resan mot en global grön återhämtning. Det är ett grundläggande steg till att säkerställa att vi förändrar vårt samhälles förhållande till vår planet.

 

Endast på en planet där naturen och människor lever i harmoni kan vi hjälpa att förebygga framtida pandemier, lösa klimatkriserna och stärka den biologiska mångfalden. Om vi fortsätter på samma bana som vi gör nu, fortsätter vi mot vår förstörelse. Vi behöver denna mänskliga rättighet att leva på en hälsosam planet nu! # 1Planet1Right

 

BirdLife International är en global koalition som är oroad över vår, och planetens, överlevnad. Vi uppmanar nu FN att:

 

  1. Rösta för att inkludera rätten till en frisk och välmående natur i FN:s råd för mänskliga rättigheter, i FN:s generalförsamling samt som ett akut ämne vid FN:s toppmöte om biologisk mångfald i mitten av september 2020, med slutmål att…
  2. Inkludera rätten till en frisk och välmående natur i FNs Deklaration om de Mänskliga Rättigheterna

 

– Anledningen till att BirdLife Sverige deltar i denna internationella BirdLife-kampanj är att vi ser vikten av en helhetssyn. Människors långsiktiga välmående är beroende av fungerande ekosystem och biologisk mångfald. Alla människor har rätt att få leva i en hälsosam miljö och att få njuta av en rik natur – och andra arter har också rätt att existera, bara för sin egen skull. BirdLife Sverige brukar driva frågor som är mer specialinriktade på fåglar – vilket vi även fortsatt kommer att göra – men det känns rätt att också delta i generella miljökampanjer som denna. Precis som vi människor är fåglarna beroende av en långsiktigt hållbar utveckling på vår enda planet, säger Kjell Carlsson, vice ordförande i BirdLife Sverige

 

Genom att skriva på denna namninsamling hjälper du oss skicka ett kraftfullt meddelande till FN om att jorden kräver att denna nya mänskliga rättighet diskuteras och omedelbart röstas om.

Länk till kampanjsidan och plats för att skriva på uppropet: https://1planet1right.org/ 

Gilla gärna