Hård kritik mot brist på åtgärder för kungsörn

– Myndigheterna behöver inte uppfinna hjulet på nytt, men de måste börja agera!

Det skriver Mårten Hjernquist, ordförande i Kungsörn Sverige i en debattartikel på SVT Opinion där han är mycket kritisk till svenska myndigheters senfärdighet när det gäller kungsörnen. Ett åtgärdsprogram har tagits fram och det har senare resulterat i en förvaltningsplan. Men dessa båda digra dokument har inte använts på annat sätt än som dammsamlare!

Debattartikeln är föranledd av fyndet av en svårt skadad kungsörn på Gotland i fjol. Den påträffades nära ett vindkraftverk och hade med stor sannolikhet blivit skadad vid en kollision med verket. Men inte nog med det. När örnen senare röntgades, visade det sig att den hade två inkapslade hagel efter att någon gång tidigare i livet ha blivit påskjuten.

Mårten Hjernquists debattartikel finns här: https://www.svt.se/opinion/hjernquist-kungsorn

(AW)

Gilla gärna