Anette Strand ny föreningschef i SOF-BirdLife

SOF-BirdLife har fått en ny föreningschef. Anette Strand, bördig från Bjärehalvön i nordvästra Skåne och för närvarande gymnasielärare i Kristianstad, tar sig an detta arbete i och med halvårsskiftet. När det igår blev officiellt att Anette får jobbet, var hennes kommentar att hon fått sitt drömjobb!

Hej Anette Strand och välkommen som föreningschef i SOF-BirdLife! Du ska börja i denna roll den 1 juli. Kan vi förvänta oss en rivstart?

Nej det tror jag inte, jag jobbar ju redan ideellt med fågelintresset och deltid med att ta fram ett digitalt läromedel om biologisk mångfald som SOF-BirdLife gör tillsammans med iGoTerra och Läromedia, så delvis är jag ju redan igång. Trots det finns det massor inom organisationen som jag måste sätta mig in i, så jag kommer börja i den ändan och med att diskutera med alla medarbetare om hur de ser på verksamheten.

Från gymnasielärare i historia och samhällskunskap till chef i en förening som sysslar med fåglar kan steget synas långt. Men det är det kanske inte?

Jag är uppväxt med föräldrar som är skådare och botaniker på hobbynivå, och har skådat på egen hand i tjugo år så nja, kanske inte. Som lärare har jag varit pedagogisk ledare i 16 år – jag är bra på att få tonåringar att göra sådant de egentligen inte vill och trivas med det – och på skolan har jag också drivit en hel del projekt. Och sist men inte minst så har mina tolv år i styrelsen gett mig god inblick i föreningen, och inte minst det enorma ideella arbete som bedrivs på alla nivåer.

Du har sagt att du brinner för SOF-BirdLife. Hur kommer detta att märkas i din roll som chef?

Att jag kommer ge jobbet allt jag har! Jag vill knyta ihop regionalföreningarna med SOF-BirdLife på ett sätt som gynnar alla, ta tillvara på och vårda det ideella arbetet och se till att vi blir många fler medlemmar så att vi med kraft kan backa upp allt fågelskyddsarbete som redan görs och behöver göras. Vi måste synas och höras mer både mot våra medlemmar, regionalföreningarna och i naturvårdsdebatten.

SOF-BirdLifes verksamhet har traditionellt stått på tre ben: Fågelskydd, fågelintresse och fågelforskning. Kommer det att vara så även i fortsättningen eller finns det någon del som bör prioriteras framför de övriga?

Som jag ser det innebär det faktum att jag blivit anställd att fågelintresset förstärks, och det gör att jag personligen vill stärka fågelskyddsarbetet härnäst. Egentligen är fågelskyddet fokus även för det arbete som bedrivs inom intresse- och forskningsdelarna, så har i alla fall jag sett det. Mitt engagemang inom fågelintresset har handlat om att bidra med något jag är bra på för att i förlängningen ge så goda förutsättningar som möjligt för fåglarna.

Du har ju lång erfarenhet av SOF-BirdLife efter att ha suttit i styrelsen i tiotalet år. Är det en fördel eller kanske snarare en belastning i din nya roll? Jag menar att du kan föreningen, men samtidigt finns risken att du fastnar i uppkörda hjulspår . . .

Ja jag har funderat en hel del på det – och som jag ser det är det mest en fördel. Det är en ny roll som innebär andra utmaningar. Nu ska jag jobba praktiskt mot att nå styrelsens mål, inte nödvändigtvis vara med att sätta dem. Som jag ser det är det ett lagarbete för oss anställda samtidigt som vi också ska vara med och driva föreningen framåt. Jag vill också jobba mer mot regionalföreningarna och försöka stötta dem med det de kan tänkas önska.

Allra sist: Vilken är din favoritfågel och varför?

Tofsvipan, det är min vårfågel. Och inte så mycket den första man ser, utan känslan den där första soliga marsdagen när man hör deras rop och ser dem tumla runt som clowner i luften.

(AW)

 

Anette Strand där hon trivs allra bäst – på safari i Afrika. Notera hänget, föranlett av frankolinen på vägen bakom. Vilken art var det egentligen?

Gilla gärna