Ingen gammal uv, men väl en gammal skarv . . .

Uttrycket ”en gammal uv” ska tolkas mera bildligt än bokstavligt. Även om uvar kan bli gamla, handlar uttrycket snarare om gamla, oftast envetna, gubbar än om berguvar. När det gäller gamla fåglar kommer det nu in nya uppgifter i en strid ström. En viktig orsak till detta är de färgringmärkningsprojekt som i många fall nu pågått i ganska många år, ett annat är fågelfotograferingens utveckling. Ett exempel syns på bilden här intill.

Den 23 februari var Lena Hansson från Mannarp i Halland på besök i nordvästra Skåne. Inne i den lilla hamnen i Norra Häljaröd fotograferade hon en storskarv som vid granskning av bilden visade sig vara ring- och färgmärkt. Bilden sändes in till Ringmärkningscentralen, där man i sin tur vidtog efterforskningar. Efter ett par veckor kom svaret: Skarven i fråga blev ringmärkt som bounge på danska Vorsø utanför Horsens på Jyllands östkust den 2 juni 1996. Den är med andra ord på god väg mot sin 20-årsdag!

Det nu gällande åldersrekordet för storskarv är inte känt, men i december 1998 gjorde Roland Staav en stor sammanställning av europeiska åldersrekord, rekord som konstaterats genom ringmärkning. Då var rekordet för storskarv 21 år och 6 månader. Skarven på bilden ligger alltså inte särskilt långt efter.

Den allra äldsta kända svenska fågeln är en sillgrissla, avläst på Stora Karlsö förra sommaren. Den fågeln var då 43 år gammal!

(AW)

Gilla gärna