Malta tillåter åter vårjakt på hotad art

Trots massivt tryck från omvärlden ämnar Maltas regering tillåta vårjakt på turturduva och vaktel även denna vår. I vad som verkar vara ett försök att blidka EU minskar man jaktsäsongen till två istället för tre veckor (som senast det begav sig). Vidare inskränks den dagliga jakttiden med två timmar och det totala antalet turturduvor som får skjutas minskas från 11 000 till 5000. För vaktel gäller ett oförändrat antal på totalt 5000 fåglar.

BirdLife Malta reagerar kraftigt på signalerna från regeringen och säger i en kommentar att man förväntat sig att vårjakten i landet skulle stoppas en gång för alla:

–I stället för att ta hänsyn till vetenskapliga fakta baserade på forskning, har regeringen tagit det felaktiga beslutet att öppna för ännu en vårjakt på turturduva. Under senare år har turturduvans status i Europa gått från värre till värst och arten är nu hotad. Antalet har minskat med 30 procent på bara 15 år. Detta är fakta som ingen kan strunta i, säger Mark Sultana från BirdLife Malta.

Han påpekar också att det antal fåglar som jägarna uppger sig ha skjutit ofta ligger långt från sanningen, och att det är mycket svårt att övervaka den verkliga omfattningen.

– Vårjakt är inte hållbart. Att skjuta fåglar under deras sista etapp på väg tillbaka till häckningsplatserna är emot alla grunder för naturvård. Malta är det enda land i Europa som tillåter jakt på turturduva under våren, säger Mark Sultana.

Turturduvan är upptagen på den europeiska rödlistan över fåglar som sårbar (VU).

(AW)

Gilla gärna