Ett steg närmare eliminering av bifångster i EU:s fiske

Minst 200 000 sjöfåglar dödas av fiskeredskap varje år inom EU:s gränser, och hittills har ytterst lite gjorts för att minska omfattningen av problemet. Men idag har EU-kommissionen föreslagit en ny lagstiftning som innebär att snart sagt alla fiskebåtar måste vidta åtgärder för att förhindra bifångst av fåglar.

Det nya förslaget är så betydelsefullt att BirdLife Europa anser att 11 mars 2016 är en historisk dag för Europas sjöfåglar. Bifångsten har varit så omfattande att den på sikt kunnat hota en del ovanliga arter, bland annat balearisk lira men även alförrädare (den sistnämnda i Östersjön). Fram till idag har EU inte haft några egentliga verktyg för att hindra och stoppa bifångsterna. Men 2012 publicerades Seabird Plan of Action för att visa på åtgärder som krävdes. Den lagstiftning som föreslås idag var en av dessa åtgärder.

– Den pågående massakern av sjöfåglar är en skandal. Motsvarande problem har till stora delar lösts av fiskeflottor i andra delar av världen. Dagens lagförslag kan innebära att liknande åtgärder även sätts in inom EU:s vattenområden, säger Ariel Brunner från BirdLife Europa.

Särskilt välkomnas åtgärder inom det så kallade långlinefisket, det vill säga ett fiske där man sätter mycket långa revar med betade krokar. Dessa revar kan vara åtskilliga kilometer. I samband med att de sätts försöker sjöfåglar som exempelvis liror ta betet från kroken varpå de fastnar och dränks. För att minska eller helt eliminera dessa risker bör linorna sättas under nattetid och krokarna förses med tyngder som gör att de sjunker snabbt.

Det återstår dock en hel del förhandlingar inom EU:s olika organ innan det idag presenterade förslaget kan bli lag. Från BirdLife Europas sida hoppas man att samtliga berörda instanser ska ta sitt ansvar för ett betydligt mera hållbart fiske än vad vi har inom unionen idag.

(AW)

Gilla gärna