Alla publicerade nyheter

Välj månad och år
Välj från kategori
Okategoriserade
Lukas Hellström

Begränsa jakten på ripor!

”Eftersom båda arterna finns på rödlistan sedan 2015, och fjällripan dessutom är en ansvarsart för Norge, med omkring 50 procent av Europas bestånd, måste jakttiderna

Läs mer »
Okategoriserade
Lukas Hellström

Fågelinventerare sökes till Norrland

Sedan många år följs den svenska fågelfaunans utveckling med ett system av så kallade ”standardrutter”. Dessa ligger utlagda systematiskt över hela landet och skall besökas

Läs mer »