Alla publicerade nyheter

Välj månad och år
Välj från kategori

Vår kritik av höjda nyckelbiotopskrav står fast

Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist skriver i en replik att våra organisationer och andra debattörer förvränger bilden av vad de höjda kraven för nyckelbiotoper innebär för nordvästra Sverige. Men han ger oss inga exempel på felaktiga faktauppgifter. Vår kritik står fast.   Läs vår replik på länken nedan! Lotta Berg, ordförande,

Läs mer »

Vi protesterar mot försämringarna kring nyckelbiotoperna

BirdLife Sverige, WWF och Naturskyddsföreningen protesterar mot att Skogsstyrelsen beslutat att nedgradera nyckelbiotoperna och även valt att negligera den alternativa vägen som stod oprövad mitt framför deras ögon. Genom samverkansprocessen fanns en närmast unik möjlighet för skogsbruket, ideell naturvård, myndigheter och forskare att enade påtala det uppenbara behovet av att

Läs mer »

Kan EU gå en ljusare framtid till mötes?

Det blir svårt för Stefan Löfven m.fl. att hinna med dans runt midsommarstången imorgon. Tillsammans med övriga EU-ledare ska han nämligen idag och imorgon, förutom att rösta fram namn till flera viktiga toppositioner, diskutera EU:s strategiska agenda för perioden 2019 – 2024.   Inför mötet har 151 organisationer (inklusive BirdLife)

Läs mer »

Har Skogsstyrelsen börjat avveckla ett redan svagt artskydd i skogen?

Vi ser med oro över att Skogsstyrelsen smugit igenom en försvagning av ett redan svagt artskydd genom att man höjer nivån på de häckningskriterier som ger träff i myndighetens ärendesystem t.ex. för avverkningsanmälningar. Tidigare var detta häckningskriterium 3 (sjungande hane eller andra häckläten), vilket utgör möjlig häckning och en rimlig

Läs mer »

Unga deltagare sökes till Bird Camp Lebanon

ROVFÅGELRÄKNING SEPTEMBER 2019   Vi följer upp de lyckade Bird Camp-evenemangen i Libanon från oktober 2018 och april 2019 med en längre satsning i september 2019. Det är nu etablerat att det dels sträcker förbi stora mängder rovfåglar och storkar över de libanesiska bergsbyarna samt att det där finns ett

Läs mer »

Tallbit och lappmes kan snart vara utrotade nedanför fjällskogarna!

Tallbit och lappmes kan snart vara utrotade nedanför fjällskogarna och ytterligare två arter, tretåig hackspett och lavskrika kan stå på tur.   BirdLife Sverige utmanar idag skogsbruket och myndigheterna.   Vad är ni beredda att göra åt detta? BirdLife Sverige har låtit Svensk Fågeltaxering jämföra förekomsten och tätheten av skogslevande

Läs mer »

Ringmärkning!

Märkningssässongen av silltrutar och skräntärnor är i full gång! Nu spenderar vi några dagar i Bråviken utanför Norrköping för ringmärkning av skräntärnor.

Läs mer »

Hur förändras EU:s miljöpolitik av EU-valet?

  Inför valet till EU-parlamentet ställde BirdLife International tio frågor inom fyra ämnesområden till de politiska partierna. Frågorna handlade om biologisk mångfald, skydd av havsområden, jordbrukspolitiken och klimatförändringarna. När resultatet av valet nu är klart, är det allt annat än lätt att försöka avgöra hur det nya parlamentet kommer att

Läs mer »

Naturpedagogik vid Trandansen 2019

Under vecka 15 har barn från skolor från Falköping, Skara och Skövde för tredje året i rad besökt Trandansen och där varit med om många olika aktiviteter. De har spanat på tranor och lärt sig om tranor, de har sprungit trana vilket man gör barfota och då också lyssnat på

Läs mer »

Fråga fågelfarbrorn!

Mitt engagemang i fågelvärlden är främst betingat av ett naturvårdsintresse. Skogen och odlingsmarken blöder och måste förändras genom var och en av oss medborgare som skall göra vad vi kan efter bästa förmåga. Därför har jag engagerat mig i BirdLife Sveriges fågelintressekommitté sedan starten för ett 15-tal år sedan.  

Läs mer »

Nytt oljeutsläpp på Gotland

De senaste dagarna har Sveriges Radio rapporterat om oljeskadade fåglar på Gotland. Det är ännu inga stora mängder som upptäckts, men den stora majoriteten dör sannolikt till havs.   Måns Hjernquist, ordförande i Gotlands Ornitologiska Förening, har två saneringsvagnar stationerade hemma hos sig för beredskap att tvätta oljeskadade fåglar vid utsläpp.

Läs mer »

Brev till Sveaskog från BirdLife Sverige

Sveaskog och ekoparkerna   (Debattartikeln i Altinget finns att läsa här!)   Ekoparksplan 2.0 för Sveaskogs ekoparker När Sveaskogs ekoparker skapades var det något helt nytt: frivilligt avsatta, stora landskapsavsnitt där landskapsplanering och naturvård var i fokus. Ambitionen är att Sveaskogs ekoparker ska drivas med högt ställda mål, där ekologi

Läs mer »