Hjälp till att stoppa småfågeljakten i Frankrike!

Vår franska BirdLife-partner LPO genomför just nu en aktion för att protestera mot fångsten av småfåglar i Frankrike. Särskilt utsatta är de ortolansparvar som häckar i Sverige men passerar, i bästa fall, Pyrenéerna. Många av dem fångas i fällor och göds upp innan de avlivas och bereds för att konsumeras som någon sorts delikatess. Just den här jakten misstänker forskarna haft en avgörande betydelse för ortolansparvens kraftiga tillbakagång i Norden. Du kan dra ett litet men ändå avgörande strå till stacken genom att skriva under och skicka ett meddelandet till Frankrikes president Hollande. Antalet påskrifter ökar hela tiden och just nu är målet 50 000 underskrifter. Sprid detta upprop till vänner och bekanta. Här finns formuläret.

Gilla gärna