Kolibrier attraheras av hökar

Rubriken kan verka märklig, men den äger sin giltighet. Amerikanska forskare noterade redan för flera år sedan att honor av svarthakad kolibri ofta hade en tendens att häcka tillsammans, och inte nog med det: Dessa små kolonier låg påfallande ofta alldeles intill bon av hökar, antingen Coopers hök eller duvhök. I en ny studie har man försökt ta reda på varför kolibrierna agerar på detta till synes märkliga vis. Svaret är goda grannar.

För en Coopers hök eller en duvhök är en svarthakad kolibri ett alldeles för litet byte. Kolibrierna verkar alltså inte ha något att frukta från sina stora grannar. Däremot finns det andra arter som vet att hålla sig undan hökarna, och kanske fanns svaret i det sammanhanget. De predatorer som oftast rövar kolibriernas bon i det undersökta området är ormar, ekorrar och kråkfåglar, i det undersökta området en art som kallas mexikoskrika.

Det visade sig att mexikoskrikorna nogsamt undvek hökreviren. Passerade de någon gång igenom var det i trädtoppshöjd, det vill säga ovanför hökarnas normala rörelseområde. Kolibrierna hade däremot sina bon under detsamma, på en nivå som skrikorna undvek. Forskarna kunde också konstatera att kolibrier som häckade nära hökbon hade bättre häckningsframgång än de som häckade utan dessa goda grannar.

I det sammanhanget kan det vara värt att nämna att hos de flesta kolibriarter är det honan ensam som svarar för både bobygge, ruvning och uppfödning av ungarna. Detta innebär naturligtvis att ungarna är oskyddade när honan lämnar boet.

Att häcka nära predatorer är ett beteende som är väl känt hos andra arter. På tundran i Sibirien häckar rödhalsade gäss och andra gåsarter ofta i små kolonier runt bon av pilgrimsfalkar och fjällvråkar, i arktiska Nordamerika söker sig gäss även till närheten av fjällugglors bon. Orsaken är att rovfåglarna och ugglorna är mycket effektiva när det gäller att jaga bort fjällrävar, den allvarligaste predatorn på gåsägg.

Frågan är då om vi har något motsvarande i Sverige? Ett exempel skulle kunna vara de ejdrar som häckar mitt inne i kolonier av gråtrut. I trutarnas närhet är ejderboet skyddat mot kråkor och kanske även i viss mån mot fyrfota predatorer. Det finns säkert andra exempel, men dessa är nog inte alltid så lätta att hitta.

(AW)

En kort sammanfattning av den vetenskapliga artikeln, som publicerades i The Wilson Journal of Ornithology, finns här:

https://www.bioone.org/doi/abs/10.1676/08-174.1

 

Hona av vulkankolibri, en annan art än den som nämns i notisen här intill. Men hos vulkankolibrin liksom hos svarthakad kolibri är det honan ensam som svarar för både ruvning och uppfödning av ungarna. Foto: Anders Wirdheim

Gilla gärna