Hur förändras EU:s miljöpolitik av EU-valet?

 

Inför valet till EU-parlamentet ställde BirdLife International tio frågor inom fyra ämnesområden till de politiska partierna. Frågorna handlade om biologisk mångfald, skydd av havsområden, jordbrukspolitiken och klimatförändringarna. När resultatet av valet nu är klart, är det allt annat än lätt att försöka avgöra hur det nya parlamentet kommer att hantera dessa frågor.

 

Ser vi till hela Europa har nationalistiska, liberala och gröna partier gått framåt, medan de tidigare dominerande kristdemokratiska och socialdemokratiska partigrupperingarna gått tillbaka. Detta skulle kunna innebära att det nya EU-parlamentet kan komma att rucka på det tidigare så cementerade stödet för EU:s jordbruks- och fiskepolitik. Gemensamt för de nationalistiska partierna är nämligen att EU:s budget måste minskas samt att betydande delar av den makt som EU för närvarande har ska flyttas till nationell nivå. Idag går en betydande del av EU:s budget till jordbruksstöd. Med en minskad budget, minskar sannolikt även jordbruksstödet. Samtidigt slår dessa partier ofta vakt om nationellt viktiga näringar, så det är svårt att sia om hur politiken kommer att formas framöver.

 

Gemensamt för nationalistiska partier är också att man anser att jaktfrågor ska avgöras nationellt. Det finns även flera exempel på att man vill tillåta äldre, så kallade traditionella, jaktmetoder som idag är förbjudna (t.ex. limstickor och olika typer av fällor). De flesta nationalistiska partierna i Europa anser även att klimatkrisen är överdriven och att satsningar för att minska utsläpp i första hand ska göras i andra delar av världen.

De liberala och gröna partierna ser däremot i regel allvarligt på klimatfrågorna även om det finns stora skillnader i hur man anser att problemen ska hanteras. Där liberala partier ser marknadslösningar, anser de gröna partierna att vi måste ställa om hela vår livsstil och minska konsumtionen.

 

När det gäller jordbruks- och fiskepolitiken finns det även skillnader inom det liberala blocket. Det svenska centerpartiet slår vakt om jordbrukspolitiken, medan flera liberala partier ute i Europa kraftigt vill minska jordbruksstödet. I någon mån finns liknande skillnader även inom det gröna blocket, men där finns en större enighet om att jordbruksstödet ska omfördelas från generella gårdsstöd till riktade miljö- och naturåtgärder.

 

Det är som sagt mycket svårt att redan nu förutse hur det nya parlamentet kommer att agera, men sannolikt kommer de närmaste veckorna och månaderna att ge besked.  Rimligtvis bör det nya parlamentet inte kunna bortse från att klimat- och miljöfrågorna ansågs vara valets viktigaste frågor de flesta av EU:s medlemsländer.

 

Anders Wirdheim

(Anders är journalist och har under en tidigare period varit partipolitiskt aktiv på lokal nivå för Miljöpartiet de gröna).

 

Länk till vår artikel om frågorna

 

 

Gilla gärna