Hur mycket påverkar olja fåglars flygförmåga?

För att fjädrar ska fungera krävs ständigt underhåll och skadade fjädrar kan få förödande konsekvenser. En form av tyvärr relativt vanliga skador är oljeskador. För allvarligt oljeskadade fåglar blir den direkta konsekvensen ofta att de fryser ihjäl. Men hur mycket påverkar en mindre mängd olja i fjäderdräkten fåglarnas liv och särskilt deras flygförmåga?

För att besvara den här frågan har en forskargrupp vid University of Western Ontario mätt hur mycket extra energi det kostar att flyga med oljeskadade fjädrar. Genom att stryka på en en mindre mängd olja på vingarna och stjärt på tundrasnäppor (Calidris mauri) kunde forskarna mäta hur mycket extra energi som gick åt att flyga. De fann att endast en liten oljeskadad yta (mindre än 20 % av kroppsytan) räckte för att energikostnaden att flyga ökade med 22 % jämfört med rena fåglar.

För att kunna mäta energiåtgången skannades fåglarna med en magnetresonans-skanner så att man kunde mäta hur mycket fett (vilket används som bränsle) varje individ hade på kroppen. Sedan fick fåglarna flyga i en vindtunnel i minst en timme. Efter flygningen skannades fåglarna igen för att mäta hur mycket som fanns kvar vid experimentets slut.

För fåglar som rör sig längre sträckor innebär det alltså att även en liten mängd olja kan innebära skillnaden mellan liv och död. Särskilt för flyttande fåglar som är extremt anpassade till att flyga en viss sträcka med en viss mängd energireserver. Det finns alltså väldigt lite utrymme för felmarginaler, även vid små oljeskador. Men det behöver inte alltid leda till döden. Den extra energiåtgången kan istället medföra att fåglar till exempel måste avstå från att häcka på grund av skadorna, vilket kan få allvarliga konsekvenser för populationsstorleken.

Den här studien har redan medfört positiva konsekvenser. Särskilt i efterdyningarna av den förödande oljekatastrofen i Mexikanska golfen 2010, där mängder av fåglar och andra marina djur skadades. När skadorna i målet mot oljejätten BP (British Petroleum), som var ägare till plattformen Deepwater Horizon, skulle klassificeras av amerikansk domstol så räknades till en början endast uppskattningen av döda eller svårt skadade djur till det som företaget skulle vara ersättningsskyldiga för. Men ute i fält observerades massor av fåglar med mindre oljeskador, som inte var direkt dödliga. Efter att man kunde visa att energiförbrukningen ökade så pass kraftigt kunde man dra slutsatsen att de skadade fåglarna inte skulle gå till häckning senare under året. Därför kunde man utöver de fåglar som faktiskt dog också räkna de fåglar som inte skulle kläckas. Detta gjorde att summan BP behövde betala i skadestånd och som skulle gå till saneringsarbete ökade markant.

(Maggini, I. et al. 2017. Light oiling of feathers increases flight energy expenditure in a

migratory shorebird. Journal of Experimental Biology (2017) 220, 2372-2379 doi:10.1242/jeb.158220)

Gilla gärna