15 oktober, 2020

  • fågelnamn
  • taxonomi

Inga sof(f)-kryss i ny Tk-rapport

I Taxonomikommitténs 11:e rapport utökas inte Sverigelistan med några nya arter. Däremot urskiljs flera som mycket väl kan dyka upp i Sverige i framtiden. Flera välkända svenska häckfåglar får också nya släktesnamn och listan med svenska namn på underarter har till slut fastställts. Rapport 11 inkluderar listan med underartsnamn och en uppdaterad VP-lista med ny systematisk ordning finns att läsa på Tk:s hemsidor, se höger meny med Rapporter respektive Västpalearktislistan. Under meny Västpaleraktislistan finns ytterligare en nyhet: En separat lista som bara gäller Sverige, uppdaterad efter Fågelåret 2019.

.

Gilla gärna