20 juni, 2019

Kan EU gå en ljusare framtid till mötes?

Det blir svårt för Stefan Löfven m.fl. att hinna med dans runt midsommarstången imorgon. Tillsammans med övriga EU-ledare ska han nämligen idag och imorgon, förutom att rösta fram namn till flera viktiga toppositioner, diskutera EU:s strategiska agenda för perioden 2019 – 2024.

 

Inför mötet har 151 organisationer (inklusive BirdLife) skrivit ett öppet brev till EU-ledarna med vädjan om att skapa en hållbar utvecklingslinje för framtiden – och att den linjen genomsyrar hela unionens struktur. Strävan efter att skapa ”utveckling” och ”konkurrenskraft” kan inte längre enbart gälla ekonomiska perspektiv. Ekonomi måste istället vara ett verktyg att skapa hållbara, rättvisa, inkluderande och blomstrande samhällen som möter allas behov inom de resurser och ekosystem som vår planet förfogar över.

 

Brevets innebörd kan sammanfattas i följande citat: ”Viljan till positiv förändring bland medborgare och många viktiga aktörer är stor – allt som krävs är er politiska vilja. Våra nationella, regionala och internationella organisationer arbetar med såväl naturskyddande som sociala och ekonomiska frågor, och tillsammans representerar vi tiotals miljoner EU-medborgare. Vi kommer att fortsätta höja våra röster och det är upp till er som politiska ledare att styra oss mot en bättre framtid i ett Europa som prioriterar människors och planetens bästa framföra kortsiktiga (och förgängliga) vinningar. Vi stödjer er i detta åtagande.”

 

Vill du läsa brevet i sin helhet (på engelska) klickar du på denna länk!

Gilla gärna