24 juni, 2019

Vi protesterar mot försämringarna kring nyckelbiotoperna

BirdLife Sverige, WWF och Naturskyddsföreningen protesterar mot att Skogsstyrelsen beslutat att nedgradera nyckelbiotoperna och även valt att negligera den alternativa vägen som stod oprövad mitt framför deras ögon. Genom samverkansprocessen fanns en närmast unik möjlighet för skogsbruket, ideell naturvård, myndigheter och forskare att enade påtala det uppenbara behovet av att regeringen tillsätter tillräckligt med resurser för att ersätta markägare som har nyckelbiotopsrika fastigheter.

 

Läs föreningarnas debattartikel i tidningen Skogen här: https://www.skogen.se/nyheter/skogsstyrelsens-beslut-nedgraderar-nyckelbiotoperna

Gilla gärna