Lammgamen tillbaka på allvar i Alperna

Nu kommer mycket goda nyheter från det europeiska lammgamsprojektet. Det går riktigt bra för den återinplanterade populationen i Alperna, och numera kan man åter se denna mäktiga fågel på flera håll.

Lammgamen förekom en gång i tiden i snart sagt alla bergiga trakter i södra Europa, men århundrade av förföljelse ledde till att den i början av 1920-talet var helt utrotad i Alperna. Den fanns då endast kvar i Pyrenéerna, på Korsika och lokalt i Grekland, bland annat på Kreta.

Mot slutet av 1900-talet inleddes ett projekt som syftade till att återfå lammgamen som häckfågel i Alperna. I projektet ingår fyra länder och den första utplanteringen genomfördes 1986. Den första häckningen i det fria kunde sedan konstateras 1997. Därefter har populationen stadigt vuxit.

I sommar har 43 par inlett häckning, vilket är nio fler än förra året! Totalt producerades 34 kullar (5 fler än förra året), varifrån 25 ungfåglar blev flygfärdiga. Även detta är ett nytt rekord, sex fler än förra året. Produktiviteten (mätt i antalet ungar per häckande par) var i år 61 %, jämfört med 58 % föregående år.

Den återinförda populationen i Alperna har två kärnområden. Det ena finns runt Mont Blanc i västra Alperna (Frankrike/Italien/Schweiz), och det andra i Engadine-Stelvio området vid den schweizisk-italienska gränsen längre österut.

Lammgamens återkomst som häckfågel i Alperna ses som en av Europas största ”wildlife comebacks”. Det går även bra för lammgamen i Pyrenéerna, där man numera räknar med närmare 100 etablerade par, vilket tros ligga nära vad denna bergskedja kan hysa.

(AW)

Källa: Vulture Conservation Foundation

Gilla gärna