Avslöjande om falkjakt visar på allvarlig brist hos tullen

Tidigare i veckan gjorde polisen i Norrbotten ett tillslag mot en grupp italienska jägare som jagade ripa med två falkar i trakten av Vuoggatjålme i Arjeplogsfjällen. Men det som såg ut som en solklart olaglig handling, visade sig senare vara en följd av att tullen följt det som står i deras uppdrag. Enligt det regelverk som omgärdar EU:s inre marknad ska varor och tjänster ha fri rörlighet inom unionen, och det var dessa regler tullarna på Arlanda följde när de plötsligt hade två burhållna falkar framför sig. Däremot tog de inte hänsyn till vad svensk lagstiftning säger, och detta föranleder nu BirdLife Sverige att kräva förändringar.

Polisen i Norrbotten ingrep sedan man fått tips om pågående jakt med falkar. Den ansvarige falkeneraren erkände direkt på platsen och hade inga invändningar mot att betala böter. Han hävdade dock att falkarna bara tränats för jakt och att man inte jagat aktivt med dem. Falkeneraren sa också att de inte gjort någon hemlighet av att de hade falkar med sig när de kom till Arlanda. Tvärtom hade de visat upp både vapen och falkar för tullen och sedan fått klartecken att ta in fåglarna i Sverige.

Men även om EU:s inre marknad skulle ge klartecken för att frakta falkar mellan länder, säger såväl den svenska djurskyddslagen som lagstiftningen kring artskyddet att det är förbjudet att hålla falkar i fångenskap i Sverige.

– Detta pekar på en allvarlig brist på kunskap hos en myndighet som ska hantera en viktig natur- och fågelskyddsfråga. Ska vi kunna nå framgång med exempelvis artskyddsbrott, måste myndighetspersoner i alla led vara ordentligt insatta i vår lagstiftning och ”på tå” när sådant här inträffar, säger Dennis Kraft, ordförande i BirdLife Sverige.

Vilken typ av falkar det handlar om i detta fall är något osäkert. Det har förekommit uppgifter i media att det är pilgrimsfalkar, men inom den moderna falkeneringen är det mycket vanligt att man avlar hybrider mellan olika arter för att få fram särskilda jaktegenskaper. En del av dessa hybrider är fertila, vilket innebär risker om fåglarna skulle rymma och etablera sig i en naturlig population. Deras gener kan då komma att sprida sig i populationen, och även om anlagen kanske varit gynnsamma i falkenerarens ögon, kan de ha en helt annan inverkan på de vilda fåglarna. Därför anser såväl BirdLife Sverige som de naturvårdande myndigheterna att alla falkhybrider ska avlivas.

Falkenering, det vill säga att jaga med falkar eller andra rovfåglar, är en gammal jaktform som förekommit i många kulturer. I Europa var det framför allt en fritidssyssla för bättre bemedlade personer, medan det i andra världsdelar varit en viktig del i folkhushållet. Så är det fortfarande på sina håll i Centralasien där man jagar med kungsörnar. I Sverige är falkenering förbjuden sedan länge.

(AW)

Gilla gärna