Tjädern i fokus på seminarium

Välkommen till ett seminarium om tjädern

Med tonvikt på förekomst och skogsskötsel i södra Sverige

Fredag 18 November 2016, kl. 09:00–15:30

Naturhistoriska museet, Göteborg

Arrangörer:

Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige

Göteborgs ornitologiska förening

Vad vet vi om tjäderns behov i skogen? Hur kan man klara tjädern och samtidigt bruka skogen? Har tjädern gynnsam bevarandestatus i södra Sverige? Hur hanterar myndigheterna tjädern enligt artskyddsförordningen? Hur ser ett fungerande tjäderlandskap ut, finns det några praktiska exempel? Vilka svar kan habitatmodellering av tjäder ge oss?

Detta är frågor vi hoppas vi får svar på under denna dag. Välkomna med anmälan.

Moderator: Åke Persson

Anmälan görs i samband med betalning till pg 19 94 99-5.

OBS! Ange namn + ”tjäderseminarium” i samband med betalning.

För vegetarisk lunch samt eventuella matallergier kontakta anette.strand@birdlife.se

Kostnad: 400:- /person. I priset ingår lunch samt fika under för- och eftermiddagen.

OBS! Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag 8 november 2016

Gilla gärna