Nationalfågelns tio i topp

Koltrast. 12914 röster

Det var egentligen aldrig något snack om saken: Koltrasten ledde omröstningen hela tiden. När alla röster var räknade blev marginalen betydligt större än 1962 då den vann ganska knappt.

Skata. 9241 röster

Omröstningens överraskning. Men hade det inte varit för en kampanj från podcast­en ”Alla mina kamrater”, skulle skatan inte ha nått finalen. Väl i final lyfte kampanjen skatan till andra plats.

Blåmes. 7286 röster

Populär bland många bland annat för att den är gul och blå men också för att det är en osedvanligt tuff liten fågel. Begreppet ”mes” för feg är alldeles åt pipan fel när det gäller blåmesen.

Korp. 6124 röster

Det är alldeles uppen­bart att korpen fort­farande har en stark plats hos svenska folket. Den finns i den nordiska mytologin och den har gett namn åt fler platser än någon annan fågel.

Havsörn. 4563 röster

Havsörnen är mäktig men den är också en miljösymbol av högsta rang. På 1970-talet var den nära utrotning på grund av miljögifter. Nu har den gjort en storstilad återkomst.

Domherre. 3711 röster

Kom tvåa förra gången det begav sig (1962) knappt slagen av koltrasten. Har kanske inte längre samma plats hos svenska folket trots att vi matar fåglar vintertid i allt större omfattning.

Sädesärla. 3290 röster

Populär som vårtecken och uppfattas av många som närmast tillgiven när den ofta söker människans närhet. Finns i hela landet men i stort sett bara under sommarhalvåret.

Rödhake. 3157 röster

En av landets talrikaste fåglar och i allt högre grad en trädgårdsfågel som många kommer i kontakt med. Blev nyligen framröstad som Storbritanniens nationalfågel.

Talgoxe. 2707 röster

Den talrikaste besökaren på landets alla fågelmatningar, likaså den vanligaste hyresgästen i trädgårdarnas holkar. Många uppskattar även dess tidiga vårläten som kan höras vid nyår.

Bofink. 1250 röster

Sveriges näst vanligaste fågel efter lövsånga­ren och dessutom en art som är på spridning. Det räckte dock inte i detta sammanhang där den hamnade sist i finalfältet.

Gilla gärna