Natur till folket, ett projekt i corona-tider

För dig som sitter isolerad eller i karantän och inte kan ta sig ut i naturen: vi tar naturen hem till dig istället.

 

Filmer om fåglar, gråsuggor, natur och andra djur – här kommer en serie med filmer för alla, men speciellt tillägnat till dig som inte kan ta sig ut i naturen för tillfället. Här förenas olika projekt och organisationer i samma mål; att skänka upplevelser till de som inte kan njuta av naturen och djuren på samma sätt i år.

 

Vi tar nu naturen och djuren in i människors vardagsrum! Vi vill tillgängliggöra upplevelserna i och runt Östersjön för alla, inklusive människor som är isolerade i hemmet, men också för dem som inte bor i närheten av vårt vackra innanhav.

 

Vi som jobbar med detta är; Ida, Mia, Marie, Stina, Gabriel och Hannes på BirdLife Sverige, naturum Ottenby och naturum Trollskogen. På grund av corona-pandemin kan inte BirdLife Sveriges utställningar om Östersjön eller naturumen på Öland öppna och projektet ger andra arbetsuppgifter åt oss. Det blir en annan form av naturvägledning helt enkelt. Filmerna hittar man både på Youtube och våra sociala medier. Vi kommer visa er både Ölands och Östersjöns fåglar, naturen, växter, säl och tumlare.

 

Natur till folket, ett projekt i en tid av isolering och distansering. I samarbete med naturum och Länsstyrelsen Kalmar, med stöd av Postkodstiftelsen. #naturtillfolket #postkodeffekten

YouTube: https://bit.ly/2y4VVFZ

 

Gilla gärna