18 maj, 2020

Nytt fågeltorn i Lidköping

Lidköpings Fågelklubb håller på att med stöd av BirdLife Sverige och VGOF färdigställa ett fågeltorn vid Nyckelberg i norra delen av Söne mad. Maden är en ca 2 km2 stor våtmark i östra Lidköpings kommun med direkt anslutning till Vänern. Den utgör ett viktigt habitat för rastande och häckande våtmarksfåglar. Tidigare inventeringar har utförts på marknivå och långt avstånd. Men nya Nyckelbergstornet innebär höjd och närhet för observationer. Historiskt sett har 205 arter noterats i Söne mad men alla Sveriges fågelskådare hälsas snart välkomna att öka på denna siffra.

Gilla gärna