Nordiska blåhakar övervintrar i Indien

Det många fågelforskare varit övertygade om länge har nu till slut bekräftats: Våra nordiska blåhakar övervintrar i Indien. Det är ett gemensamt norskt-tjeckiskt projekt som med hjälp av ljusloggar kunnat visa att blåhakar av nominatformen Luscinia s. svecica flyttar österut för att tillbringa vintern i eller nära Indien. Av 40 ljusloggförsedda fåglar kunde fyra återfångas året därpå. Loggarna visade att tre av de fyra övervintrat i norra eller centrala Indien, medan den fjärde varit i nordöstra Pakistan.

De har länge varit väl känt att nordiska blåhakar i huvudsak flyttar österut. Bland annat finns det återfynd av svenskmärkta fåglar i Kazakstan och Pakistan och av finskmärkta i Turkmenistan, Kazakstan och Pakistan. Men dessa återfynd har rapporterats under flyttningen, och det är alltså först nu som det kommit ovedersägliga bevis på att merparten av blåhakarna övervintrar på den indiska subkontinenten.

Våren och försommaren 2012 försågs 10 adulta blåhakehannar med ljusloggar i Krkonose-bergen i norra Tjeckien och 30 likaså adulta hannar fick ljusloggar i Isdalen på Hardangervidda. Nio av de totalt 40 fåglarna kunde återfångas följande vår och av dessa hade fem ljusloggar med användbara data. En av loggarna hade dock slutat fungera redan under hösten, men hos fyra fåglar hade loggarna registrerat data under hela resan till vinterkvarteret.

Resultaten presenterades i den brittiska tidskriften Bird Study tidigare i höstas. I artikeln sägs även att detta sannolikt är den första gången som man kunnat visa att en tätting från europeiska häckningsplatser flyttar längs den indo-europeiska flyttningsvägen. Men det är inte riktigt rätt. Våren 2012 kunde nämligen en rosenfink återfångas på svenska västkusten efter att ha försetts med ljuslogg sommaren 2011. Loggen visade att denna rosenfink tillbringat vintern nära gränsen mellan Indien och Pakistan. Därefter har loggar på ytterligare ett par svenska rosenfinkar visat samma flyttningsmönster.

(AW)

Gilla gärna