27 maj, 2019

Nytt oljeutsläpp på Gotland

De senaste dagarna har Sveriges Radio rapporterat om oljeskadade fåglar på Gotland. Det är ännu inga stora mängder som upptäckts, men den stora majoriteten dör sannolikt till havs.

 

Måns Hjernquist, ordförande i Gotlands Ornitologiska Förening, har två saneringsvagnar stationerade hemma hos sig för beredskap att tvätta oljeskadade fåglar vid utsläpp. Han rapporterar:

“-Jag hämtade nyss in en döende storlom och har just tvättat en tordmule som var helt indränkt i olja. Den senare var dessbättre i god kondition och äter nu på egen hand. Ytterligare storlommar och alkor med oljefläckar ses längs hela Gotlands södra kuster, inklusive några vid Karlsöarna. Det rör sig om tjock olja som Kustbevakningen inte kunnat se från flyg (kan ligga precis under ytan), så källan är ännu okänd.“

 

Oljedödad storlom på södra Gotland, maj 2019. Foto: Måns Hjernquist

Oljeskadad tordmule på södra Gotland, maj 2019. Foto: Måns Hjernquist

 

Tvättning vid utsläpp bekostas till stor del av ideella krafter, liksom de kostnader som finns för att ha utrustning och hålla denna i beredskap. Arbetet med att sanera oljeskadade fåglar utför Måns som ansvarig för gotlandsavdelningen av Katastrofhjälp för Fåglar och Vilt – KFV.

Det är också KFV som ansvarar för saneringsvagnarna och dessa är tänkta att, vid behov, kunna omlokaliseras till andra områden utanför Gotland. “-Förra sommaren låg vi i startgroparna för att köra till fastlandet i samband med en olycka, men då lyckades man som väl var samla in oljan“, säger Måns.

 

Fartygstrafiken söder och öster om Gotland resulterar regelbundet i oljeutsläpp. Det sker så frekvent och utsläppen kan vara så omfattande att det ses som det största enskilda hotet mot den hotade populationen av alfågel (kategori Starkt hotad på den svenska rödlistan) som huvudsakligen övervintrar på Hoburgs bank och Midsjöbankarna. En oljekatastrof där ute, eller vid fågelkolonierna på Karlsöarna, skulle kunna döda flera hundra tusen fåglar. Därför är det fortsatt extremt oroande att oljeutsläppen fortgår. En del av dem misstänks dessutom vara avsiktliga. Vissa mindre nogräknade rederier anser tydligen att kostnaderna för att genomföra byte/sanering av olja i hamn är för höga och väljer då istället att göra det till havs i hopp om att undgå upptäckt.

 

Gilla gärna