6 oktober, 2019

Preliminära resultat från EuroBirdwatch19

Den internationella sammanställningen från EuroBirdwatch19 visar att hittills har 35 länder av 44 skickat in rapporter. Mer än 4,2 miljoner fåglar har räknats in över tusen olika aktiviteter. Totalt har närmare 30 000 personer deltagit! Siffrorna kommer givetvis att stiga när alla länder sammanställt sina resultat. För svensk del är det enkelt att följa vår inrapportering via Artportalen (Fliken Teman och EuroBirdwatch). I skrivande stund kan vi konstatera att väder och vind kanske inte varit optimalt för de riktigt stora antalen flyttande fåglar. Förra året prickad EuroBirdwatchhelgen toppdagarna för exempelvis sträcket av vitkindad gås. Så blev det inte i år.

 

Trots det har det genomförts en rad aktiviteter ute i landet.

 

Från Stockholms OF rapporterar Thomas Viktor; ” Vid Vårbergstoppen en av StOF:s tre olika räkningsplatser var vi 6 personer som räknade in 1280 exemplar av 45 olika arter. Roligast var nog de två ladusvalorna som flög förbi, fina plogar med vitkindad gås noterades också. Tyvärr verkar ringduvorna lämnat oss för säsongen. Annars var det trast som dominerade och noterbart inte en enda dubbeltrast.”

 

Nybro-Emmaboda fågelklubb arrangerar alltid aktiviteter i samband med EuroBirdwatch. Från Ulf Edberg får vi följande rapport; ”Nybrodelen av Nybro-Emmaboda Fågelklubb var i Madesjö mellan 08 och 13. Vi var 9 personer. Vi såg bl.a. storskarv, duvhök, sånglärka, järnsparv, talltita, nötkråka, stare, steglits, hämpling och mindre korsnäbb. Totalt 39 arter, men endast ca 10 storskarvar på tydligt sydsträck, övriga arter rastande eller stationära.”

 

”Dagens Eurobirdwatch-aktivitet i Örebro arrangerades av Närkes Ornitologiska Förening vid Venastugan/Rynningeviken i Örebro.Totalt deltog 14 personer och vi såg 49 arter. Mest talrika var kaja 2200 st, grågås 342 st och vigg 184 st. Annat kul var en rastande svarthakedopping, en rastande smådopping, en varfågel och tre salskrakar.” Det rapporterar Ronnie Lindqvist från NOF.

 

I övrigt har väl den bruna törnskata som hittades under lördagen på Landsort orsakat störst uppmärksamhet. Åtskilliga har nog sökt sig ut till ön i Stockholms södra skärgård för att få se den första ”dragbara” bruna törnskatan i Sverige, en art som normalt finns långt österut i Asien. Flera andra ovanliga fågelarter sågs. En ung rödhuvad törnskata i Bohuslän och den långstannande alpjärnsparven som fattat tycke för Hoburgen hade den goda smaken att stanna kvar för att låta sig räknas in svenska EuroBirdwatch för första gången. Kolla in Artportalen (www.artportalen.se) för den gångna lördagen och söndagen så är det trots allt en imponerande svensk artlista med många individer trots att det inte blev ett toppår. Dessutom har väldigt många hörsammat att unna sig tid ute i fält under bästa flyttfågeltid.

Gilla gärna