1 oktober, 2019

Hjälp till att räkna i höstens flyttande fåglar under EuroBirdwatch19 5-6 oktober!

Under EuroBirdwatch är det en massa fågel- och naturintresserade människor ute för att räkna fåglar. Så har det varit under många år nu. Det är en Citizenscience-aktivitet som pågått mer än under 20 år i hela Europa och i flera Centralasiatiska stater. BirdLife International håller i trådarna och som förstås är det med inriktning att befästa och öka fågelintresse för flyttfågel- och miljöskydd i vårt geografiska område men även utanför detta. Fåglarna har som bekant inga gränser utan rör sig över stora områden – och det överallt i världen. Väldigt många av ”våra fåglar” förökar sig inom våra svenska landsgränser men tillbringar betydligt större tid utanför våra gränser under ett år och under varje fågelindivids levnad.

 

Vi äger inte fåglarna – de äger sig själva. Med hjälp av dem kan vi mäta våra mänskliga möjligheter och förutsättningar inför framtiden.

 

EuroBirdwatch är i grunden ovetenskapligt men de Citizen science-aktiviteter BirdLife genomför visar sig ofta på sikt på få seriös vetenskaplig bekräftelse. BirdLife Sveriges ”Vinterfåglar Inpå Knuten” är exempel på en sådan ”medborgar-aktivitet” där de nödvändiga vetenskapliga undersökningarna i efterhand bekräftar de initiala förenklade Citizen science-resultaten där exempelvis allmänheten hjälpt till att räkna fåglarna vid sina fågelmatare.

 

Så därför – unna dig och fågelskyddet tid under EuroBirdwatch 2019. Ge dig ut, räkna, rapportera och bidra. Du hjälper till att bygga kunskap och har förmodligen väldigt trevligt på vägen!

 

Och!!! Använd Artportalen (www.artportalen.se) för att återrapportera. Detta förträffliga verktyg använder vi för att samla in all data. BirdLife Sverige ligger alltid i toppen antalsmässigt huvudsakligen beroende på Artportalen och dess flitiga rapportörer. Givetvis sker massor av dubbelräkningar det går alltid att eliminera med statistiska metoder om det skulle behövas. Nu använder vi den ”primitiva” metoden att bara sammanräkna antalet rapporterade individer. När vi redovisar, redovisar vi alltid antalet rapportörer också till BirdLife International, och alla kan enkelt dela antalet rapportörer med antalet rapporterade individer om man vill nå ett något ”vetenskapligt sett” säkrare resultat. Kom ihåg att försöka skicka in dina fågelrapporter via Artportalen innan klockan 17:00 söndagen den 6:e oktober.

Gilla gärna