29 november, 2018

Rädda våra hav!

Tillståndet i våra hav fortsätter att förvärras. I takt med ökad kunskap förstår vi allt mer hur illa det står till med föroreningar, nedskräpning, överfiske och förstörelse av bottenmiljöer som människan orsakat. Några exempel:

– Trots regler och kontroller dör många, många tusen fåglar av oljespill varje år, vid större utsläpp handlar det om hundratusental.

– 275 000 ton plast hamnar årligen i haven som omger EU.

– 85 % av Medelhavets fiskpopulationer är överfiskade.

– 200 000 sjöfåglar dör i fiskeredskap i Europa varje år.

– 44 000 havssköldpaddor drunknar på samma sätt (i Medelhavet).

 

Intensiva diskussioner pågår nu i EU-parlamentet och nationella fiskeministrar debatterar hur sex miljarder av EU-medborgarnas skattepengar ska spenderas i Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF). Utgången kommer att styra havsförvaltningen 2021 – 2027.

BirdLife anser att vi måste investera åtminstone 1,5 miljarder euro (25 % av EHFF) i skydd och återuppbyggnad av haven.

Det finns många saker som måste till för att vända den akuta situationen, däribland:

– Stoppa oljeutsläpp. Utveckla krisplaner som tar hänsyn till naturen och förbereder myndigheter och personal på att hantera miljökatastrofer.

– Motverka miljöbrott. Utrusta och träna kustbevakningen för att stoppa brottslig verksamhet till havs, inklusive illegalt fiske och dumpning/utsläpp.

– Stoppa bifångster. Utveckla lösningar som undviker att sjöfåglar och havssköldpaddor dödas av fiskeredskap.

– Skydda natur i haven. Skapa marina skyddsområden och ge lokalbefolkning möjlighet att förvalta miljön de lever i/av på ett hållbart sätt.

– Hantera plast. Installera återvinningscentraler i hamnar så att fartyg och båtar enkelt kan sortera ansvarsfullt.

– Fortsatt forskning. Följ rörelser hos sjöfåglar, valar, delfiner och havssköldpaddor för att skydda dem bättre.

Tillsammans kan vi åstadkomma detta. Skriv på uppropet och tala om för våra EU-politiker att du vill investera i livskraftiga hav!

Omröstning sker i Europarlamentets fiskeriutskott (PECH) 21 januari 2019.

Gilla gärna