22 november, 2018

Uppdatering av internationella rödlistan

Ännu en fågelart räddad från utrotning!

Vi får allt fler exempel på att målinriktade bevarandeåtgärder ger positiva resultat. Vid den årliga genomgången av tillståndet för utrotningshotade arter konstaterar BirdLife International, i egenskap av officiell auktoritet för IUCN:s rödlista över världens fåglar, att den ikoniska eremitibisen nu kan placeras i en lägre hotkategori.

 

Eremitibisen listades tidigare tillsammans med övriga drygt 220 ”akut hotade” fågelarter, vilket innebär hög sannolikhet att de utrotas inom några decennier. Som lägst bestod hela den enda kvarvarande populationen av vilda fåglar i Marocko av 59 par (1998), men har nu ökat till 147 par. Eremitibis får därmed sällas till den grupp om 26 fågelarter som tack vare framgångsrika insatser kunnat placeras i en lägre hotkategori.

 

Mot bakgrund av den pågående utarmningen av biologisk mångfald är det givetvis betryggande och uppmuntrande med sådana besked, men uppdateringen visar också på enorma utmaningar när det gäller illegal handel, habitatförlust och klimatförändringar.

 

I Sydostasien har hela sju näshornsfåglar uppgraderats till högre hotkategorier, främst på grund av att skogarna de lever i försvinner. I hjälmnäshornsfågelns fall beror det emellertid främst på att den jagas för att dess solida hornplåt, som gett dess artnamn, har ett ofattbart högt värde (som påstått potenshöjande medel) på den svarta marknaden.

 

Även små och tidigare vanliga fåglar kan snabbt drivas mot utrotning. För den orangehuvade bulbylen har dess goda sångegenskaper inneburit att den prisas högt i tävlingssammanhang. Den höga efterfrågan har lett till sådan dramatisk populationsminskning att arten nu är akut hotad.

Orangehuvad bulbyl (Pycnonotus zeylanicus)
Hjälmnäshornsfågel (Rhinoplax vigil)
Gilla gärna