19 november, 2018

Vi söker naturumföreståndare till Ottenby!

 

 

NATURUMFÖRESTÅNDARE, NATURUM OTTENBY

Ett naturum är ett centrum för besökare till ett naturområde och fungerar som en port till naturen i allmänhet och ett visst naturområde i synnerhet. Naturum Ottenby är beläget i Ottenby fyrby vid Ölands södra udde, en del av Ottenby naturreservat. I naturum finns en utställning som ger en inblick i fåglarnas fantastiska liv samt berättar om Ottenby naturreservat och Ottenby fågelsta­tions verksamhet. Förutom vår utställning erbjuder vi publik naturinformation genom ett flertal programpunkter, guidningar, föredrag, evenemang och pedagogiska program kopplade till Ottenby. Som Ölands södra uddes besökscenter är naturum Ottenbys mål att berika naturup­plevelsen för besökarna och vara den självklara utgångspunkten för vandringar i Ottenby natur­reservat och vackra utflyktsmål på Öland.

 

Tjänstgöring vid naturum Ottenby, Ölands södra udde. Löpande rekrytering med slutdatum 16 december. Tillträde 4 februari 2019 eller enligt överenskommelse

 

Anställningsform: 80 % av en heltidstjänst på årsbasis.

 

Lön: Fast månadslön. Kollektivavtalsenliga villkor.Antal tjänster: 1

 

Idag finns ett trettiotal naturum i Sverige. I Ottenby drivs naturum sedan starten 1997 av BirdLife Sverige på uppdrag av Länsstyrelsen i Kalmar län, naturum Ottenbys huvudman. BirdLife Sverige söker nu en föreståndare till naturum Ottenby vid Ölands södra udde.

 

BirdLife Sverige är den nationella svenska fågelföreningen. Föreningen bildades 1945 när fågelsektionen inom Naturskyddsföreningen knoppades av och blev Sveriges Ornitologiska Förening. Sedan start har vi arbetat outtröttligt för att värna naturen och fåglarna. Vi har den främsta expertisen i landet om fåglarna och deras miljöer. Våra medlemmar inventerar och rapporterar på ideell basis om fågelfaunan varje dag. Miljöfrågorna är viktiga och BirdLife Sverige bidrar till att det fortsatt finns såväl orörda som väl förvaltade naturområden i skog, odlingsland­skap, fjäll samt på hav och i sjöar att njuta och ta del av.

 

ARBETSUPPGIFTER

Som naturumföreståndare ansvarar du för att naturum Ottenbys verksamhet genomförs enligt uppdrag från Länsstyrelsen i Kalmar län och Naturvårdsverkets gällande riktlinjer för naturum i Sverige. Du är naturum Ottenbys ansikte utåt. Du ansvarar för planering, utveckling, genom­förande samt regelbunden uppföljning av naturums verksamhet. Du ansvarar för arbetsledning av övrig naturumpersonal på plats inkl. schemaläggning samt bemannar utställningslokal och informationsdisk. Du ansvarar för att regelbundet se över innehåll och funktion i basutställningen, och att komplettera basutställningen med tillfälliga utställningar. Du ansvarar även för all marknadsföring (hemsida och digitala medier, presskontakter och framtagande av trycksaker, text och layout) och all administration kopplad till naturums verksamhet, med undantag för viss ekonomi och personaladministration.

 

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har goda ledaregenskaper och erfarenhet av ledarskap, har god servicekänsla och social kompetens, flerårig erfarenhet av administrations- och ekonomiarbete samt flerårig arbetslivserfarenhet inom guidning/information, naturvägledning eller pedagogisk verksamhet. Du skall ha avslutat naturvetenskapliga studier och/eller pedagogiska studier med naturveten­skaplig inriktning på högskola/universitet, eller har förvärvat likande kunskaper på annat sätt. Vi förutsätter att du har goda kunskaper inom ornitologi, biologi, ekologi, geologi samt goda kun­skaper om Ottenbys natur och kulturhistoria, Ölands övriga natur och kulturvärden samt geologi. Du kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Ottenby besöks årligen av människor från hela världen, du bör därför tala flytande engelska. Kunskap i fler språk är meriterande. Arbetslivs­erfarenhet inom naturumverksamhet, marknadsföring, utställningsarbete och turistbranschen är meriterande.

 

God samarbetsförmåga är en förutsättning då naturum sköts av en liten personalstyrka. Naturum Ottenby är även aktiv samarbetspartner med de andra aktörerna på Ölands södra udde (krögare, fastighetsskötare, Ottenby fågelstation, Naturbokhandeln Ottenby, Statens fastighetsverk, Sjö­fartsverket, arrendator Ottenby Kungsgård, hovförvaltningen samt Länsstyrelsen i Kalmar län) samt med Mörbylånga kommun, turismorganisationer, intresseföreningar, verksamheter och företag på Öland samt övriga naturum i Kalmar län.

 

Dina personliga egenskaper är av stor betydelse. Du skall ha social kompetens med god service­känsla i mötet med både ung och vuxen besökare. Du skall vara ansvarstagande, utåtriktad, initia­tivrik och flexibel samtidigt som du är noggrann och har sinne för ordning och reda. Du är struk­turerad och kan planera och organisera arbetet på ett effektivt sätt på både lång och kort sikt. Du skall lätt kunna anpassa dig till ändrade omständigheter, se möjligheter i förändringar och ha förmågan att vara kontrollerad under tidspress. Din kommunikativa förmåga är viktig, du ska kunna tala klart och välformulerat, och ha förmåga att lyssna. Du bör även vara kreativ och prak­tiskt lagd. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt då du under perioder arbetar på egen hand. Ensamarbete förekommer med fullt ansvar för öppning och stängning av naturum. Helgtjänstgöring kan förekomma vid behov.

 

ÖVRIGT

B-körkort

God datavana vad gäller Microsoft Office, Adobe Photoshop samt Adobe InDesign. Erfarenhet av digitala och sociala medier så som administration och skötsel av hemsida, facebook samt Insta­gram.

 

KONTAKTPERSONER (Frågor besvaras under kontorstid)

Josefin Nilsson, naturumföreståndare naturum Ottenby, 0701849647

Stina Rigbäck, BirdLife Sverige, 0485 160 903

 

LÄS MER OM VÅR VERKSAMHET

wwww.naturumottenby.se

www.lansstyrelsen.se/Kalmar/sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturum

www.naturvardsverket.se

birdlife.se

 

Sök tjänsten genom att skicka ditt CV med tillhörande personligt brev och referenser till stina.rigback@birdlife.se samt naturumforestandare@ottenby.se. Skriv annonstiteln i rubriken.

 

Löpande rekrytering med slutdatum 16 december 2018. Vi erbjuder dig ett unikt arbete på en unik plats. Intressanta utmaningar och en anställning som ger goda förutsättningar för personlig utveckling.

Välkommen med din ansökan!

Gilla gärna