Rödtrast. Foto: Magnus Hellström

13 november, 2018

Sveriges första rödtrast!

Under söndagen den 11 november upptäckte Bobbo Karlsson en för honom okänd trast på sin tomt i Patamalm, ett par mil norr om Kalmar längs smålandskusten. Fågeln sågs även under måndagen, och idag tisdag skickades ett foto på fågeln ut till andra fågelintresserade människor via det lokala larmsystemet. Det stod snabbt klart att fågeln såg ut att vara en rödtrast, en art hemmahörandes i de centrala delarna av Sibirien, och aldrig tidigare anträffad i Sverige!

 

Under förmiddagen visade sig trasten fint för de tillresta fågelskådarna, men allt eftersom dagen gick blev den mer skygg och svårsedd. Upptäckaren Bobbo berättade dock att den betett sig på liknande sig under dagarna innan – lättsedd under morgon och förmiddag och svårare fram på dagen. För de som vill ta en titt på fågeln rekommenderas därför att vara på plats under onsdag morgon.

 

I Sibirien lever också en nära släkting – bruntrasten. Dessa båda trastar betraktades som en och samma art fram till bara några år sedan, då en uppdelning skedde. Artuppdelningen till trots så kläcks en hel del hybrider i Ryssland, och det kan vara mycket svårt att fastställa huruvida fågeln i Pataholm är en ren rödtrast eller en rödtrastliknande hybridavkomma. Saken kommer att avgöras i en den följande granskningen av BirdLife Sveriges Raritetskommitté, men redan här och nu kan i alla fall fastslås att fågeln inte visar några uppenbara tecken på en hybridbakgrund.

 

 

Gilla gärna