Rekord i Sveriges största skärfläckekoloni

Tidigt en morgon i slutet av förra veckan hissade sig Mikael Kristersson upp i en så kallad skylift nära Hamnvägen i Skanör. Syftet var att räkna de häckande fåglarna på Landgrens holme, en ö i det våtmarkslandskap som sträcker i nord-sydlig riktning längs en stor del av Falsterbohalvön. Landgrens holme är 80 x 100 meter och har, tack vare Mikael Kristerssons enträgna arbete, blivit en fantastisk häckningslokal för både vadare och tärnor. När räkningen var genomförd kunde det konstateras att holmen hyste inte mindre än 244 par skärfläcka, Sveriges utan jämförelse största koloni.

Det tidigare rekordet på Landgrens holme är från 2012, då 202 par ruvade på ön. Årets notering är med andra ord en kraftig putsning av den gamla högstanoteringen. Dessutom är det inte enbart skärfläckor som häckar på ön i år – i måsfågelväg noterades även 43 par skrattmås, 24 par småtärna och 6 par silvertärna. Dessutom hyser ön 10–15 par rödbena (svårräknade eftersom de gömmer sina bon nere i tuvor), 4–5 par större strandpipare, 4 par tofsvipa, 4 par strandskata samt en ruvande ejderhona och tre ruvande gräsänder!

Området har blivit något av en publikmagnet och det anordnas då och då guidade turer. Men denna succé har inte kommit av sig själv. Tvärtom ligger ett mycket omfattande arbete bakom, och det är filmaren Mikael Kristersson som varit den stora drivkraften. Det är han som arbetat med den fördämning som numera reglerar vattenståndet i våtmarken och det är också Mikael som sköter de långa elstängsel som håller fyrbenta rovdjur borta. Detta stängsel sträcker sig totalt 4 km och har 12 eltrådar!

Under denna vecka beräknas kläckningen starta bland skärfläckorna. Då vandrar många kullar iväg från holmen, och då är det åter dags för de årliga åtgärderna på Hamnvägen. Under en period på senvåren och försommaren förses Hamnvägen med fartgupp och specialgjorda vägskyltar med innebörden ”fågelungar på väg”.

(AW)

 

I denna vecka är det åter dags att skärfläckeanpassa Hamnvägen i Skanör. När fåglarna kläcker, är det många par som leder sina ungar över Hamnvägen till vattenområdena längre norrut. Foto: P-G Bentz/sturnus.se

Gilla gärna