Riktlinjer för fåglar i stadsmiljö

Ibland upplevs fåglar som störande av människor, främst i städer och samhällen. BirdLife Sverige accepterar att fåglar kan ställa till problem, men verkar givetvis för fåglarnas existensberättigande även i sådana miljöer. I situationer då det kan vara berättigat att ta bort fåglar, eller deras ägg/ungar, vill vi att detta görs på ett så hänsynsfullt och etiskt sätt som möjligt. Vi har nu tagit fram riktlinjer för hur vi anser att en del relativt vanligt förekommande problemställningar bör hanteras. Vi hoppas att dessa riktlinjer ska vara till nytta för såväl enskilda personer som myndigheter och företag.

Riktlinjerna i pdf-format

Gilla gärna