Snösiska ej längre egen art

Snösiskan är inte längre en egen art, det konstaterar Taxonominkommittén (TK) inom BirdLife Sverige i sin senaste rapport. De senaste årens forskning har visat att snösiska, brunsiska och gråsiska är en och samma art. De skillnader som finns i fåglarnas dräkter avspeglas inte på genetisk nivå.

Detta innebär att alla som har kryssat snösiska i Sverige enligt Club300:s regler förlorar en art på sin lista.

Rapporten i sin helhet finns att läsa på TK:s webbsida.

En kortare version av rapporten finns i det senaste numret av BirdLife:s tidning Vår fågelvärld, som kommer ut den här veckan.

En annan nyhet som presenteras i rapporten är att skatan delas upp i två raser, en nordlig och en sydlig, varav den nordliga är något större.

Gilla gärna